Turecko dovolená

Běžecká dráha

Běžecká dráha

Běžecká dráha v hotelu Magic life. Běžecká dráha se klikatí po hotelových cestách, stezkách a pěšinách, po ránu je hojně využívána sportujícími hotelovými hosty. Běžecká dráha měří přibližně 1600 metru, tedy jednu míli. Vzdálenost od startu je na běžecké dráze značena keramickými značkami s údajem o vzdálenosti uběhnuté od startu, umístěnými na příhodných místech v trávě poblíž běžecké dráhy. Jedna z těchto značek, které nově příchozím hostům, kteří běží na dráze poprvé usnadňují orientaci je na tomto obrázku.

Informace jsou na yin.cz a také naše kočka jménem Tiger.