Turecko dovolená

Kamenná pěšina

Kamenná pěšina

Kamenná pěšina od budovy s pokoji k hlavní cestě, která probíhá hotelovým areálem. Pěšina je tvořena kameny, které jsou navzájem spojeny betonem a v tomto místě tvoří trojůhelníkové rozvětvení na křižovatce, od které směřují cestičky k jednotivým budovám.

Informace jsou na yin.cz a také naše kočka jménem Tiger.